ចាប់​លែងៗ ចាប់ខ្លួន​លោក​ឧកញ៉ា ជួប ចាន់ ៣​ដង តាម​ដីកាតុលាការ រឿង​ជំពាក់​ប្រា​ក់ជាង​៣​លាន​ដុល្លារ​ – CEN