ក្រុមបាល់ទាត់​មន្ទី​របរិ​ស្ថាន​ខេត្តតាកែវ​ទទួលបាន​ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​០១ ​ក្រោយ​បញ្ចប់​ការប្រកួត​ពានរង្វាន់​កីឡា​មហាជន​ បន្ទាប់​ពី​យកឈ្នះ​លើ​ក្រុមបាល់ទាត់​របស់​មន្ទីរ​អភិវឌ្ឍ​ន៏​ជនបទ​ក្នុង​គ្រាប់​បាល់​ពេល​ណាំង​ទី ០៧​ទល់​និង​០៦ – CEN