អាមេរិក​-​ចិន ឯកភាព “​ដំណោះស្រាយ​មួយ​” សម្រាប់​បញ្ហា​កូរ៉េខាងជើង (​កម្រង​រូបភាព​អមដោយ​ខ្លឹមសារ​សង្ខេប​) – CEN