រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​មហាផ្ទៃ​៖ នៅ​មុន​ពេល​បោះឆ្នោត​ម្តងៗ ក្រុម​ឱកាសនិយមតែងតែ​ឆ្លៀតធ្វើ​សកម្មភាព រំលោភ​ទន្ទ្រាន​ ​កាន់កាប់​ដីធ្លី​សាធារណៈ ដី​ព្រៃឈើ​ – CEN