​ប្រធាន គ​.​ជ​.​ប ប្រាប់​ពី​ការលួច​បន្លំ​សន្លឹកឆ្នោត​ – CEN