ការ៉េមចិន វៀតណាមយកភ្លើងមកដុត នៅតែមិនរលាយ (មានវីដេអូ) – CEN