បង្គាប់​ឱ្យ​ម្ចាស់​រោង​ចក្រ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានទាំងអស់ អនុញ្ញាត​ឱ្យ​កម្មករ ឈប់​សម្រាក​៣​ថ្ងៃ ទៅ​បោះ​ឆ្នោត ដោយ​រក្សា​ប្រាក់​ឈ្នួល​នៅ​ដដែល – CEN