មន្ត្រី​រុស្ស៊ី​ឈ្លោះប្រកែក​គ្នា​បញ្ហា​គាំទ្រ ឬ​ទប់ស្កាត់​នារី​រុស្ស៊ី ទាក់ទង​ជាមួយ​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​នាឱកាស World Cup ២០១៨ – CEN