ពូ​ទីន អញ្ជើញ​គីម ជុង​អ៊ុន ទៅ​ទស្សនកិច្ច​រុស្ស៊ី នៅ​ខែ​កញ្ញា​ – CEN