ថៃ​ត្រៀម​លុបចោល​បទបញ្ជា​ហាមឃាត់​សកម្មភាព​នយោបាយ​មួយផ្នែក​ – CEN