អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា ប្រកាស​ឲ្យ​ម្ចាស់​យានយន្ត មក​បង់ពន្ធ​តាម​ការកំណត់ ចៀសវាង​ការផាកពិន័យ និង​ជាប់​ទោសទណ្ឌ​ – CEN