នាយ​ឧត្តមសេនីយ៍ ហ៊ីង ប៊ុន​ហៀ​ង ៖ បើ​អាមេរិក​រកឃើញ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​នៅ​ទីនោះ សូម​ឲ្យ​បង្កក​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ខ្ញុំ​ឱ្យ​ឆាប់​បំផុត​ – CEN