​ផ្ទះ​៣​ខ្នង​ត្រូវបាន​បំផ្លាញ​ដោយ​អគ្គីភ័យ​ទាំង​កណ្តាលថ្ងៃត្រង់​នៅ​ខណ្ឌ​ដូនពេញ​ – CEN