ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន ពី​ភ្នំពេញ​-​ព្រះសីហនុ ត្រូវបាន CDC អនុម័ត ក្រោម​ទុនវិនិយោគ​១,៨៧​ពាន់​លាន​ដុល្លារ ដែល​សាងសង់​ដោយ​​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ – CEN