អតីត​អ្នកការទូត​អា​មេ​រិច​៖ មាន​ភាគរយ​តិចតួច​បំផុត​ដែល​អាច​ផ្ទុះ​សង្គ្រាម​នៅ​ឧបទ្វីប​ – CEN