សាហាវ​មែន​! ឆ្កែ​ដេក​នៅ​ចិញ្ចើមថ្នល់ ដែល​គេ​ត្រូវ​ក្រាល​កៅស៊ូ ពួកកម្មករ​ឥណ្ឌា​នេះ បាន​ចាក់​កៅស៊ូ ដ៏​ក្តៅ​ពីលើ​ឆ្កែ​នោះ​តែម្តង​ – CEN