អ្នកវិនិយោគ​ជនជាតិ​ចិន​និង​កូរ៉េ ប្តឹង អតីត ឧកញ៉ា​ហូ ចំរើន ស៊ីដាច់​លុយ​រកស៊ី​រួមគ្នា ជាង​២០០​លាន​ដុល្លារ​ – CEN