ខ្ទឹមស ១ កំពឹស​ប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើ​អ្នកចេះ​ប្រើប្រាស់​វា​ត្រូវ​ពេល វា​នឹង​ជួយ​ដល់​សុខភាព ព្រមទាំង​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​កាច​សាហាវ​បាន​ពេញ​មួយជីវិត​ – CEN