ថ្ងៃនេះ ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក Donald Trump និង​លោក​ប្រធានាធិបតី​រុស្ស៊ី ពូ​ទីន នឹង​ជួបប្រជុំគ្នា​នៅ ដា​ណាំង ប្រទេស​វៀតណាម – CEN