​នាយ ពាក់ មី ប្រ​ត្តិ​កម្ម​ខ្លាំង ទៅលើ​សកម្មភាព​ឪពុក​ម្នាក់​វាយ​កូន​យ៉ាង​ព្រៃផ្សៃ (​វីដេអូ​) – CEN