អំពាវនាវ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ នាំ​យក​សត្វ គោ ក្របី មក​ចាក់​ថ្នាំ​បង្ការ​ការពារ ជំងឺសារ​ទឹក និង​អ៊ុត​ក្តាម ឲ្យបាន​គ្រប់ៗ​គ្នា​ – CEN