ជាប់​គ្នា​ពេល​រួម​រ័ក្ស គ្រូពេទ្យ​មកដល់ តែ​ប៉ូលិស​នាំ​ជន​ទាំង​ពីរ​ទៅ​កាន់​ប៉ុស្តិ៍​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​មុន​ពេល​សង្គ្រោះ​ (មានវីដេអូ) – CEN