ជើងឯក​អុក​ឥណ្ឌា​រូបនេះ បដិសេធ​ចូលរួម​ប្រកួត​«​ជើងឯក​អុក​អន្តរជាតិ​»​នៅ​អ៊ីរ៉ង់ ព្រោះ​មិន​ពេញចិត្ត​គេ​បង្ខំ​ឲ្យ​ធ្វើ​រឿង​មួយ​នេះ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN