មនុស្ស​ហៅថា Spider-man ចុះ​សត្វ​វិញ​ហៅ​អ្វី​ដែរ ខណៈពេល​ដែល​វា​វារ​ឡើង​អគារ​កម្ពស់ ២៣ ជាន់ នៅ​អាមេរិក​? (មានវីដេអូ) – CEN