ក្រុមហ៊ុន Ford បាន​សម្ភោ​ធ​សមិទ្ធិផល​អណ្តូងទឹក ដើម្បី​លើ​កម្ពស់​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្នុង​នៅក្នុង​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និង​ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ​ – CEN