ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​កូរ៉េខាងជើង ៖ “​បញ្ហា​ចាប់ជំរិត​ពលរដ្ឋ​ជប៉ុន ត្រូវបាន​ដោះស្រាយ​” – CEN