រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​មហាផ្ទៃ ប្រាប់​អភិបាល​រាជធានី​-​ខេត្ត ដោះស្រាយ​សំណើរ សំណូមពរ បញ្ហា​ប្រឈម និង​តម្រូវការ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ ​ឲ្យមាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់ ខណៈ​ជិត​ដល់​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត​ – CEN