រកឃើញ​ជ័យលាភី នៃ​កម្មវិធី​ប្រកួត​K-POP World Festival 2018 in Changwon វគ្គ​ដំបូង​ – CEN