ផ្សារណាត់​អាវុធ​ធំ​បំផុត​ទ្វីបអឺរ៉ុប​ (មានវីដេអូ) – CEN