​អនុវត្ត​ក្បួន​ហុងស៊ុយ​ទាំងនេះ ដើម្បី​ហៅ​លុយ​ចូល​ហោប៉ៅ​ – CEN