អា​មេ​រិច និង​ចិន​ថា ទណ្ឌកម្ម​លើ​កូរ៉េខាងជើង​កំពុង​ឲ្យ​ផល​ – CEN