វត្តមាន​បវរកញ្ញា​ពិភពលោក ឆ្នាំ​២០១៧ នៅលើ​ទឹកដី​អង្គរ ស្វែងយល់​ពី​សក្តានុពល​ទេសចរណ៍ នៅ​ខេត្តសៀមរាប​ – CEN