ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ការ​ស្នាក់​របស់​ជនបរទេស ឃាត់ខ្លួន​ជនជាតិ​ស្បែក​ខ្មៅ ១៦​នាក់ និង​ជនជាតិ​វៀតណាម​ម្នាក់​ – CEN