លោក អ៊ិត សំហេង​៖ នៅ​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន​មានការ​ងារ ១០​ប្រភេទ ដែល​ថៅកែ​ពិបាក​រក​កម្លាំង​ពលកម្ម​ – CEN