អ្នក​ម្នាង​អ៊ុក ផល្លា ទទួល​មរណភាព ហើយ​សម្តេចក្រុមព្រះ របួសធ្ងន់​កំពុង​សង្គ្រោះបន្ទាន់​ – CEN