សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក និង​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​នឹង​ផ្អាក​ការ​ធ្វើ​សម​យុទ្ធ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ នៅ​ក្នុង​សប្ដាហ៍​នេះ – CEN