ក្រោយ​បញ្ចប់​ការសាកសួរ តុលាការ អនុញ្ញាតឲ្យមេ​ឈ្មួញ​ប្រមូល​ទិញ​ឈើ​ជនជាតិ​វៀតណាម​ម្នាក់ ត្រឡប់ទៅផ្ទះ​វិញ​ – CEN