រត់​ជាន់​គ្នា​ស្លាប់ ១៧ នាក់ ក្នុង​ក្លឹប​រាត្រី​នៅ វេ​ណេ​ហ្សូ​អេ​ឡា (មានវីេដេអូ) – CEN