​ស្ងាត់​លោក ញ៉ែម សុគន្ធ ចូល​រោង​ភ្ជាប់ពាក្យ​ព្រឹក​នេះ – CEN