​អ្នក​ថត​ភាពយន្ត​ដើរលេង​ព្រៃ​ចៃដន្យ​ថត​បាន​វត្តមាន​នៃ “​មនុស្ស​ចចក​” (មានវីដេអូ) – CEN