រដ្ឋបាល​រាជធានី​សម្រេច​ប្រគល់​ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ ២៥៩ ​គ្រួសារ​ នៅ​បុរី​ឧទ្យាន​តា​ង៉ូវ​ និងបាន​អំពាវនាវ​ប្រជាពលរដ្ឋ​អោយ​ទៅ​បង់ពន្ធ​ប្រថាប់​កុំឲ្យ​លើស​ថ្ងៃទី​៣១ ធ្នូ ២០១៨ – CEN