ផ្តើម​ចេញ​រឿង សំឡឹងមើល​មុខ​គ្នា បង្ក​ជា​ហិង្សា​របួសធ្ងន់​ម្នាក់ ចំណែក​ជនល្មើស​របួស​ស្រាល​ត្រូវ​ឃាត់​ខ្លូន​ – CEN