កម្ពុជា​-ថៃ បានរួម​គ្នា​ផ្តល់​ភាពស្របច្បាប់ ដល់​ពលករ​កម្ពុជា ចំនួន​១​លាន៧ម៉ឺននាក់​ – CEN