​មើល​ត្រឡាច ដ៏​ធំៗ​អាច “​សង្កត់​មនុស្ស​ស្លាប់​” នៅ​ទឹកដី​វៀតណាម​ (មានវីដេអូ) – CEN