ឃុំខ្លួន​បុរស​ម្នាក់ ក្លែង​ឯកសណ្ឋាន​កងកម្លាំង និង​ប្រើ​អាវុធ​ខុសច្បាប់​ – CEN