ក្រឡាប់​ទូក​ដែល​ដឹក​មនុស្ស ៨០​នាក់ នៅ​ក្នុង​បឹង​នា​ប្រទេស​ឥណ្ឌូ​ណេ​ស៊ី (មានវីដេអូ) – CEN