បុរស​កូរ៉េខាងជើង អង្វរ​ប្រធានាធិបតី​ចិន កុំ​ឲ្យ​បញ្ជូន​ប្រពន្ធ និង​កូន​គាត់​ត្រឡប់​ទៅ​កូរ៉េខាងជើង​វិញ​ – CEN