​ម្ដាយ​របស់​អ្នក ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា ធ្វើ​ពិធី​ឡើង​វីឡា​ថ្មី ធ្វើឱ្យ​មហាជន​ចំហ​រមាត់​គ្រប់គ្នា​ – CEN