សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នឹង​ប្រារព្ធ​ទិវា​សិទ្ធិមនុស្ស​អន្តរជាតិ នៅ​ថ្ងៃទី​១០​ខែធ្នូ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​ – CEN