ទង្វើ​ចម្លែក​របស់​ចិន​ចំពោះ​គីម ជុង​អ៊ុន (មានវីដេអូ) – CEN